Fieldbus и HART Communication се обединяват под името FieldComm Group


На 30 август т.г. бордовете на директорите на Fieldbus Foundation и HART Communication Foundation официално одобриха обединяването на двете фондации в нова браншова организация, която ще се нарича FieldComm Group. С тази стъпка завърши едногодишен период на преговори и проучване, проведени от експерти доброволци от двете страни. Новата организация ще бъде ръководена от борд на директори, съставен от представителите на двата настоящи борда.

За председател на учредителното събрание бе избран Ханс-Георг Кумпфмюлер, главен изпълнителен директор на бизнес звеното Сензори и комуникации в Siemens. Президент и главен изпълнителен директор на FieldComm Group ще бъде Тед Мастърс. В момента той заема същия пост в HART Communication Foundation.

"Създаването на FieldComm Group е безпрецедентна възможност за надграждане на съществуващите технологии и разработване на единна бъдеща визия за хармонизиране на стандартите в областта на индустриалната автоматизация в световен мащаб", сподели Тед Мастърс. FieldComm Group ще бъде базирана в Остин, Тексас и ще започне да функционира като единна организация от 1 януари 2015 г.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top