Fieldbus и HART Communication се обединяват под името FieldComm Group


На 30 август т.г. бордовете на директорите на Fieldbus Foundation и HART Communication Foundation официално одобриха обединяването на двете фондации в нова браншова организация, която ще се нарича FieldComm Group. С тази стъпка завърши едногодишен период на преговори и проучване, проведени от експерти доброволци от двете страни. Новата организация ще бъде ръководена от борд на директори, съставен от представителите на двата настоящи борда.

За председател на учредителното събрание бе избран Ханс-Георг Кумпфмюлер, главен изпълнителен директор на бизнес звеното Сензори и комуникации в Siemens. Президент и главен изпълнителен директор на FieldComm Group ще бъде Тед Мастърс. В момента той заема същия пост в HART Communication Foundation.

"Създаването на FieldComm Group е безпрецедентна възможност за надграждане на съществуващите технологии и разработване на единна бъдеща визия за хармонизиране на стандартите в областта на индустриалната автоматизация в световен мащаб", сподели Тед Мастърс. FieldComm Group ще бъде базирана в Остин, Тексас и ще започне да функционира като единна организация от 1 януари 2015 г.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top