Fieldbus и HART Communication се обединяват под името FieldComm Group


На 30 август т.г. бордовете на директорите на Fieldbus Foundation и HART Communication Foundation официално одобриха обединяването на двете фондации в нова браншова организация, която ще се нарича FieldComm Group. С тази стъпка завърши едногодишен период на преговори и проучване, проведени от експерти доброволци от двете страни. Новата организация ще бъде ръководена от борд на директори, съставен от представителите на двата настоящи борда.

За председател на учредителното събрание бе избран Ханс-Георг Кумпфмюлер, главен изпълнителен директор на бизнес звеното Сензори и комуникации в Siemens. Президент и главен изпълнителен директор на FieldComm Group ще бъде Тед Мастърс. В момента той заема същия пост в HART Communication Foundation.

"Създаването на FieldComm Group е безпрецедентна възможност за надграждане на съществуващите технологии и разработване на единна бъдеща визия за хармонизиране на стандартите в областта на индустриалната автоматизация в световен мащаб", сподели Тед Мастърс. FieldComm Group ще бъде базирана в Остин, Тексас и ще започне да функционира като единна организация от 1 януари 2015 г.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top