Фирма Алекс-ЕК се сертифицира по ISO 14001:2005 и OHSAS


Фирма Алекс-ЕК успешно премина контролен одит по ISO 9001:2008 и сертификационен одит по ISO 14001:2005 и OHSAS с обхват “Инженеринг, производство и монтаж на електромерни и разпределителни табла, арматура за ВЛУП и елементи за енергетиката. Строителство на инфраструктурни обекти”, съобщиха от офиса на компанията. „Чрез въвеждането на тези системи за пореден път доказахме на своите клиенти и партньори, че сме способни да произвеждаме продукти в съответствие с техните изисквания”, заявиха от Алекс-ЕК.
„Във връзка с непрекъснатия стремеж да разширяваме и подобряваме своята дейност, внедрихме в производство термодифузионно поцинковане, съвместно с водещи специалисти в областта, с което отговарихме на изискванията за цинкови покрития, приложими за eнергетиката. Термодифузионното поцинковане има редица предимства в сравнение с останалите методи на поцинковане. Благодарение на него, постигаме дебелина на покритието до 120 микрона, по-добра здравина на покритието, покриване на резбови детайли и сглобени възли”, допълниха от Алекс-ЕК.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top