Фирма ЕнергоСервиз с нов търговски адрес


Отскоро фирма ЕнергоСервиз развива дейността си в нов офис в жилищна група Южен парк-3 в столицата. „Предприехме тази стъпка като резултат от разширяването на дейността на компанията на българския пазар. Новият офис предлага по-комфортната и функционална работна среда и по-големи удобства за посетителите. Тук имаме по-големи възможности за оптимална организация на работата и за подобряване на качеството на обслужване на клиентите и развитие на сервизната и инженерингова дейност на компанията”, заявиха от ЕнергоСервиз.
В инвестиционната политика на компанията е застъпено и обучение на нейни служители в сферата на системите за контрол и управление на процеси, вибродиагностиката и радиационния мониторинг на стойност 120 хил. лв. „От 1 януари 2011 г. стартираме ново направление с основна цел зелени проекти, свързани с малки възобновяеми енергийни източници”, допълниха от компанията.
Фирма ЕнергоСервиз е специализирана в сервизната и инженерингова дейност по поддръжката, развитието и проектирането на цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ, и вноса на резервни части за тях. „От 2006 г. компанията осъществява техническа дейност за обслужване и ремонт на най-голямата компютърно-информационна система Ovation монтирана в света, както и на системите за радиационен контрол на ВТ1 и ВТ2 на 5 и 6 Енергоблок в АЕЦ Козлодуй”, заявиха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top