Фирма И + И 91 в нова производствена база


От началото на февруари т.г. фирма И + И 91 разполага с нова производствена база, намираща се на ул. Любен Кондаков в столицата. "На площ от 4000 кв.м. са разположени цехове с машини и съоръжения за производство на елементи за вентилационни и климатични инсталации, и офисна част. Продукцията ни е сертифицирана по международния стандарт ISO9001:2000 и отговаря изцяло на европейските изисквания за качество" заявиха от И + И 91.
"През последните няколко години значително увеличихме обема на дейността ни, което се превърна в предпоставка за откриване на нови работни места. Беше обновено част от технологичното оборудване, необходимо в производствената ни дейност, което от своя страна допринесе за подобряване на предоставяните продукти и услуги. В нашия екип работят 110 мотивирани и квалифицирани специалисти в областта на ОВК инсталациите. Ние вярваме, че в съвременния бързоразвиващ се и динамичен икономически свят, най-важното нещо е екипът от професионалисти, обединени от обща цел за лидерство, базирано на безкомпромисно качество на добри цени", допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top