Фирма Кумакис с нов адрес в София и Пловдив


От началото на настоящата година офисите на фирма Кумакис в София и Пловдив са на нов адрес. "Новият офис в Пловдив се намира на ул. "Нестор Абаджиев", а в София - в нова бизнес сграда на ул. "Витиня". Сред причините за преместването на офиса в Пловдив е необходимостта от повече офисно и складово пространство, вследствие на нарасналите обеми на бизнеса на фирмата. Предишният ни офис разполагаше с малко място, което създаваше много трудности от чисто оперативна гледна точка и не отговаряше на имиджа на фирмата. В момента екипът ни в Пловдив разполага с достатъчно голям, модерен офис, достъпен склад и място за бъдещи попълнения в екипа на фирмата", коментира Владимир Георгиев, търговски мениджър в компанията.
"Преместването на софийския ни офис на нов адрес е основно по битови причини. Старият офис на фирмата беше на отлично и комуникативно място в престижна сграда, но самото помещение и достъпът до него бяха компромис и създаваха трудности в логистичното обслужване. Вярваме, че новият ни офис и склад в София предоставят достатъчно стабилна и адекватна платформа за бъдещото развитие на бизнеса, като позволяват и бъдещо разрастване на екипа", заяви г-н Георгиев по повод причините, довели до преместване на офиса в столицата.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top