Фирма „Пейчев” – партньор за България на Protesa


Отскоро фирма „Пейчев” представлява у нас испанският производител на стъклопластови тръби и фитинги Protesa. „Приоритет в съвместното ни партньорство е приложението на продуктите в сферата на питейно-битовото водоснабдяване, канализацията и други. Наши потенциални клиенти са всички строителни фирми и инвеститори в сферата на: водноелектрическите централи, електроцентралите, пречиствателните станции, питейните водопроводи, канализацията, напояването, индустриалните паркове и утайници, химическата и фармацевтична промишленост”, заявиха от фирмата представител.
Бургаската фирма е представител и на други утвърдени европейски заводи за производство на тръби, фитинги и арматура за изграждане на питейни водопроводи, канализация и индустриални тръбопроводи. Дейността на фирмата е съсредоточена основно в доставки за инфраструктурни проекти.


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top