Фирма „Пейчев” – партньор за България на Protesa


Отскоро фирма „Пейчев” представлява у нас испанският производител на стъклопластови тръби и фитинги Protesa. „Приоритет в съвместното ни партньорство е приложението на продуктите в сферата на питейно-битовото водоснабдяване, канализацията и други. Наши потенциални клиенти са всички строителни фирми и инвеститори в сферата на: водноелектрическите централи, електроцентралите, пречиствателните станции, питейните водопроводи, канализацията, напояването, индустриалните паркове и утайници, химическата и фармацевтична промишленост”, заявиха от фирмата представител.
Бургаската фирма е представител и на други утвърдени европейски заводи за производство на тръби, фитинги и арматура за изграждане на питейни водопроводи, канализация и индустриални тръбопроводи. Дейността на фирмата е съсредоточена основно в доставки за инфраструктурни проекти.


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top