Фирма SAUTER представи нов контролер


Швейцарският производител на компоненти за сградна автоматизация SAUTER лансира на българския пазар нов контролер, съобщиха от офиса на компанията. „Новият SAUTER EY-AS 525 отговаря на най-високите стандарти за интеграция и разполага с функции, заложени като стандарт за адаптивни алгоритми и енергийна оптимизация. Контролерът представлява вертикално и хоризонтално отворена система - перфектен интерфейс за цялостна концепция, независимо от производителя”, заявиха от SAUTER.
„Благодарение на различните комуникационни модули съществуващи системи (M-Bus, Modbus, LON и т.н.) могат напълно да се интегрират в една цялостна BACnet /IP среда. В допълнение към вертикалната интеграция, SAUTER EY-modulo 5 и BACnet/ IP позволяват да се създаде основа за изграждане на управление за всички подсистеми - от приложения за индивидуален стаен контрол, до системи за контрол на достъпа, пожароизвестяване и алармени системи”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top