Фирма Семо се премести в нов офис


Фирма Семо се премести в нов офис, съобщи за сп. Инженеринг ревю Петър Христов, управител на Семо. Офисът се намира на бул. "Ботевградско шосе" в София. "Той ще изпълнява административни и търговски функции. Сред предимствата му са по-голямата работна и складова площ, които ще улеснят организацията ни на работа. Надяваме се по този начин да оптимизираме условията на труд и предоставянето на по-бързо и качествено обслужване на клиентите ни. Имаме намерение обслужването и на най-сложните поръчки да се изпълнява в рамките на един ден", уверяват от Семо.
Фирмата е специализирана във вноса и дистрибуцията на електрооборудване НН, СрН и ВН, измервателна техника, продукти за автоматизация, електрозадвижвания, кабели, осветителна техника и фотоволтаици. В предмета на дейност на фирмата са включени още производство, гаранционен, извънгаранционен сервиз и управление на електрически проекти.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top