Фирма Витех предлага нов модел преобразувател


От месец февруари т.г. лабораторията за развойна дейност в областта на индустриалната електроника Витех предлага на българския пазар преобразувател RS-232 към RS-485. „ Преобразувателят разполага с автоматично вътрешно управление на полудуплексния режим (предаване/приемане), което освобождава потребителския софтуер от грижа за това. Предвидено е външно захранване в диапазона 9 ~ 36V DC. Настройката на режима на предаване на данни се извършва софтуерно с помощта на PC”, заявиха от Витех.
„Витех, в сътрудничество в канадската компания SUBCOE, предлага широк спектър от услуги и продукти за петролната промишленост - дизайн и инженеринг на електрически и енергийни системи; програмиране на приложен софтуер; потопяеми помпени системи; енергийна дистрибуция и подстанции; автоматизация на процесите; управление на проекти; изследване на енергийни системи; анализ на хармоници и други. Нашата цел е да изграждаме дългосрочни отношения с клиентите, с цел ефективно подобряване на представянето на съществуващите и новите им съоръжения”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top