Фирма Витех предлага нов модел преобразувател


От месец февруари т.г. лабораторията за развойна дейност в областта на индустриалната електроника Витех предлага на българския пазар преобразувател RS-232 към RS-485. „ Преобразувателят разполага с автоматично вътрешно управление на полудуплексния режим (предаване/приемане), което освобождава потребителския софтуер от грижа за това. Предвидено е външно захранване в диапазона 9 ~ 36V DC. Настройката на режима на предаване на данни се извършва софтуерно с помощта на PC”, заявиха от Витех.
„Витех, в сътрудничество в канадската компания SUBCOE, предлага широк спектър от услуги и продукти за петролната промишленост - дизайн и инженеринг на електрически и енергийни системи; програмиране на приложен софтуер; потопяеми помпени системи; енергийна дистрибуция и подстанции; автоматизация на процесите; управление на проекти; изследване на енергийни системи; анализ на хармоници и други. Нашата цел е да изграждаме дългосрочни отношения с клиентите, с цел ефективно подобряване на представянето на съществуващите и новите им съоръжения”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top