Форум на електротехниката и електрониката


На 27 септември т.г. се проведе традиционният Ден на електротехниката, организиран от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) в рамките на МТП Пловдив - есен.

"Тази година в семинара бяха включени теми от интерес за фирмите като: Споразумението за сътрудничество между БАСЕЛ и ББР, Междинни резултати от европейски проекти, в които участва и БАСЕЛ, поредно презентиране на европейския доклад „Електра 2“ и др. Семинарът е безплатен и открит за всички заинтересувани специалисти от сектора", коментира за Electrical-Bulgaria.com д-р инж. Румен Атанасов, председател на БАСЕЛ.

Лектори на мероприятието бяха д-р инж. Румен Атанасов, Иван Стамболиев, секторен референт в БАСЕЛ, Илия Йовчев, програмен ръководителБългарска банка за развитие, д-р инж. Венцислав Славков, председател на Клъстър „Мехатроника и автоматизация“ и Иван Стамболиев, БАСЕЛ и VDE.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top