Форум на електротехниката и електрониката


На 27 септември т.г. се проведе традиционният Ден на електротехниката, организиран от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) в рамките на МТП Пловдив - есен.

"Тази година в семинара бяха включени теми от интерес за фирмите като: Споразумението за сътрудничество между БАСЕЛ и ББР, Междинни резултати от европейски проекти, в които участва и БАСЕЛ, поредно презентиране на европейския доклад „Електра 2“ и др. Семинарът е безплатен и открит за всички заинтересувани специалисти от сектора", коментира за Electrical-Bulgaria.com д-р инж. Румен Атанасов, председател на БАСЕЛ.

Лектори на мероприятието бяха д-р инж. Румен Атанасов, Иван Стамболиев, секторен референт в БАСЕЛ, Илия Йовчев, програмен ръководителБългарска банка за развитие, д-р инж. Венцислав Славков, председател на Клъстър „Мехатроника и автоматизация“ и Иван Стамболиев, БАСЕЛ и VDE.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top