Форум на електротехниката и електрониката


На 27 септември т.г. се проведе традиционният Ден на електротехниката, организиран от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) в рамките на МТП Пловдив - есен.

"Тази година в семинара бяха включени теми от интерес за фирмите като: Споразумението за сътрудничество между БАСЕЛ и ББР, Междинни резултати от европейски проекти, в които участва и БАСЕЛ, поредно презентиране на европейския доклад „Електра 2“ и др. Семинарът е безплатен и открит за всички заинтересувани специалисти от сектора", коментира за Electrical-Bulgaria.com д-р инж. Румен Атанасов, председател на БАСЕЛ.

Лектори на мероприятието бяха д-р инж. Румен Атанасов, Иван Стамболиев, секторен референт в БАСЕЛ, Илия Йовчев, програмен ръководителБългарска банка за развитие, д-р инж. Венцислав Славков, председател на Клъстър „Мехатроника и автоматизация“ и Иван Стамболиев, БАСЕЛ и VDE.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top