Форум обсъди проблемите на публичното осветление в София


На 22 ноември т.г. в София Шератон Хотел Балкан се проведе форум „Публично осветление”. Събитието бе организирано от Столична община и Асоциация за развитие на София в рамките на проекта „PLUS: Стратегии за публично осветление за устойчиви градски пространства”. Присъстваха представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, бизнеса, академичните среди и други заинтересовани страни. Гост-лектори на мероприятието бяха проф. Николай Василев, ТУ; доц. д-р инж. Радослав Кючуков, председател на НКО България; Владимир Зиновиев, ръководител на дивизия „Мобилити и логистика”, Сименс; Игор Поповски, регионален мениджър, Дженерал Електрик; Симон Зайхе, Ситеко Белойхтунгстехник ООД; инж. Кирил Николов, гл. инж. Окта лайт България и др.
В рамките на форума бяха обсъдени политиките и практиките на столицата в областта на публичното осветление и прилагането на европейски стандарти. Лекторите акцентираха върху съвременните тенденции, енергийната ефективност и намаляването на въглеродния отпечатък, възможностите за въвеждане на интелигентно осветление, влиянието на публичното осветление върху благосъстоянието, безопасността, културната идентичност и икономическото развитие на София.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top