Форум обсъди проблемите на публичното осветление в София


На 22 ноември т.г. в София Шератон Хотел Балкан се проведе форум „Публично осветление”. Събитието бе организирано от Столична община и Асоциация за развитие на София в рамките на проекта „PLUS: Стратегии за публично осветление за устойчиви градски пространства”. Присъстваха представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, бизнеса, академичните среди и други заинтересовани страни. Гост-лектори на мероприятието бяха проф. Николай Василев, ТУ; доц. д-р инж. Радослав Кючуков, председател на НКО България; Владимир Зиновиев, ръководител на дивизия „Мобилити и логистика”, Сименс; Игор Поповски, регионален мениджър, Дженерал Електрик; Симон Зайхе, Ситеко Белойхтунгстехник ООД; инж. Кирил Николов, гл. инж. Окта лайт България и др.
В рамките на форума бяха обсъдени политиките и практиките на столицата в областта на публичното осветление и прилагането на европейски стандарти. Лекторите акцентираха върху съвременните тенденции, енергийната ефективност и намаляването на въглеродния отпечатък, възможностите за въвеждане на интелигентно осветление, влиянието на публичното осветление върху благосъстоянието, безопасността, културната идентичност и икономическото развитие на София.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top