Форум обсъди проблемите на публичното осветление в София


На 22 ноември т.г. в София Шератон Хотел Балкан се проведе форум „Публично осветление”. Събитието бе организирано от Столична община и Асоциация за развитие на София в рамките на проекта „PLUS: Стратегии за публично осветление за устойчиви градски пространства”. Присъстваха представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, бизнеса, академичните среди и други заинтересовани страни. Гост-лектори на мероприятието бяха проф. Николай Василев, ТУ; доц. д-р инж. Радослав Кючуков, председател на НКО България; Владимир Зиновиев, ръководител на дивизия „Мобилити и логистика”, Сименс; Игор Поповски, регионален мениджър, Дженерал Електрик; Симон Зайхе, Ситеко Белойхтунгстехник ООД; инж. Кирил Николов, гл. инж. Окта лайт България и др.
В рамките на форума бяха обсъдени политиките и практиките на столицата в областта на публичното осветление и прилагането на европейски стандарти. Лекторите акцентираха върху съвременните тенденции, енергийната ефективност и намаляването на въглеродния отпечатък, възможностите за въвеждане на интелигентно осветление, влиянието на публичното осветление върху благосъстоянието, безопасността, културната идентичност и икономическото развитие на София.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи, които са от ключово значение. Статията представя някои тях с подробности ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още

Top