Галика предоставя лицензи за работни места на САМ системата PEPS


Лаборатория CAD/CAM/CAE в индустрията към Технически университет - София ще получи за новата учебна година лицензи за работни места на CAM системата PEPS, съобщиха от фирма Галика, техен представител за България. Компанията ги предоставя безвъзмездно, съвместно с производителя на софтуера, немската фирма САМТЕК. „Надяваме се, че ще бъдем полезни на бъдещите инженери и съвместно с екипа на университета ще успеем да популяризираме софтуера PEPS тук”, коментират от Галика.
„САМ е абревиатура на Computer Aided Manufacturing, което в превод на български означава „Подпомогнато от компютър производство”. Това е компютърна програма, която максимално облекчава създаването на работни програми за различни производствени машини. Преводът на работните програми на машинен език се извършва посредством специален модул, известен като „постпроцесор”, специфичен за различните машинни езици и модели машини. Въпреки че е широко употребявана в Европа, САМ системата PEPS е почти непозната на българския пазар. Основно нейно преимущество е използването на предварително подготвени постпроцесори, създадени заедно с производителите на машините, които те обслужват. Едно от най-честите приложения на PEPS е за създаването на програми за машини за нишкова ерозия”, разказват те.

 
Новият брой 7/2018

брой 7-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top