Галика предоставя лицензи за работни места на САМ системата PEPS


Лаборатория CAD/CAM/CAE в индустрията към Технически университет - София ще получи за новата учебна година лицензи за работни места на CAM системата PEPS, съобщиха от фирма Галика, техен представител за България. Компанията ги предоставя безвъзмездно, съвместно с производителя на софтуера, немската фирма САМТЕК. „Надяваме се, че ще бъдем полезни на бъдещите инженери и съвместно с екипа на университета ще успеем да популяризираме софтуера PEPS тук”, коментират от Галика.
„САМ е абревиатура на Computer Aided Manufacturing, което в превод на български означава „Подпомогнато от компютър производство”. Това е компютърна програма, която максимално облекчава създаването на работни програми за различни производствени машини. Преводът на работните програми на машинен език се извършва посредством специален модул, известен като „постпроцесор”, специфичен за различните машинни езици и модели машини. Въпреки че е широко употребявана в Европа, САМ системата PEPS е почти непозната на българския пазар. Основно нейно преимущество е използването на предварително подготвени постпроцесори, създадени заедно с производителите на машините, които те обслужват. Едно от най-честите приложения на PEPS е за създаването на програми за машини за нишкова ерозия”, разказват те.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top