ГБИТК представи Световно изложение на хлебопроизводителите


На 25 април т.г. в зала Арена на хотел Арена ди Сердика в столицата Германо-Българската индустриално-търговска камара организира представяне на Световното изложение на хлебопроизводителите iba, което ще се проведе от 16 - 21 септември в Мюнхен. Официални гости на събитието бяха г-н Хайнрих Траублингер, вицепрезидент на пекарите в Германия и г-н Дитер Дор, председател на управителния съвет на Дружеството за организация на занаятчийски панаири Мюнхен.
„iba е водещо световно изложение за хлебопроизводителите, което предлага платформа за всички иновации в този индустриален сектор и дава представа за тенденциите в пазарното му развитие. Изложението е структурирано в пет сегмента – суровини, производствена техника, продажби, оптимизиране на процесите и производство за търговски цели. В рамките на тези области се представя многообразието от продукти за сектора – подобрители, полуфабрикати, малки и ндустриални машини, оборудване за пекарни и др.”, заявиха организаторите.
Изложението се провежда на всеки три години. Посетителите на последното издание наброяваха 79 500 от 157 държави. Броят на изложителите бе 1059 фирми от 55 страни.



Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ



ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top