ГБИТК представи Световно изложение на хлебопроизводителите


На 25 април т.г. в зала Арена на хотел Арена ди Сердика в столицата Германо-Българската индустриално-търговска камара организира представяне на Световното изложение на хлебопроизводителите iba, което ще се проведе от 16 - 21 септември в Мюнхен. Официални гости на събитието бяха г-н Хайнрих Траублингер, вицепрезидент на пекарите в Германия и г-н Дитер Дор, председател на управителния съвет на Дружеството за организация на занаятчийски панаири Мюнхен.
„iba е водещо световно изложение за хлебопроизводителите, което предлага платформа за всички иновации в този индустриален сектор и дава представа за тенденциите в пазарното му развитие. Изложението е структурирано в пет сегмента – суровини, производствена техника, продажби, оптимизиране на процесите и производство за търговски цели. В рамките на тези области се представя многообразието от продукти за сектора – подобрители, полуфабрикати, малки и ндустриални машини, оборудване за пекарни и др.”, заявиха организаторите.
Изложението се провежда на всеки три години. Посетителите на последното издание наброяваха 79 500 от 157 държави. Броят на изложителите бе 1059 фирми от 55 страни.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top