ГЕИТ Радославов партньор на Хекел


От 16 октомври т.г. ГЕИТ Радославов има статут на официален представител на чешката компания Хакел за България, съобщиха за Инженеринг ревю от ГЕИТ Радославов. "Хекел произвежда основно защити от пренапрежение. В производствената й листа влизат защити за индустрията, за жилищни и административни сгради, както и всички видове информационни мрежи за телефон, телевизия, компютри, видео наблюдение и пренос на данни. Отделен раздел в производствената програма на Хекел е предназначен за всички видове електротранспорт. Предлагат се и защити за медицински операционни и отделения с повишен риск", информираха от ГЕИТ Радославов.
Подписаният договор между двете фирми е със срок от три години и включва продажба и монтаж на продукти на Хакел в страната. "Ще предлагаме пълната гама защити от пренапрежение - за мрежи ниско напрежение, както и за всички мрежи за пренос на различни видове данни, в това число сателитни системи и системи на мобилни оператори. Продуктите са предназначени както за масовия потребител, така и за индустриалния сектор", коментираха от ГЕИТ Радославов. Те допълниха, в че момента в България няма друга фирма, която да предлага продукти с марката Хакел.
ГЕИТ Радославов е търговска фирма, предлагаща изолационни материали, термометри за силови и разпределителни трансформатори и други електрически машини. Отскоро фирмата предлага и защити от пренапрежения и фотоволтаични електроцентрали за производство на електрическа енергия от слънцето.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top