Гемамекс Моушън Ко. проведе семинар за автоматизация на задвижвания и роботика


На 18 септември т.г. в х-л РИУ Долче Вита, Златни пясъци Гемамекс Моушън Ко организира специализиран семинар на тема"Автоматизация на задвижванията и роботика". Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят с 11 презентации, които представиха новостите в продуктовите гами на фирмите OMRON, YASKAWA, PATLITE, LINMOT, TELE, INVT, ESTUN.

„Сред разгледаните по време на събитието теми бяха пестенето на енергия с устройства за регенериране на YASKAWA, линейните задвижвания на швейцарската фирма LINMOT и новото направление РРР роботи на YASKAWA MOTOMAN. Изложбени експонати по темата бяха представени и на щанда на Гемамекс Моушън Ко. на Международния технически панаир в Пловдив”, допълни Георги Генчев, президент на компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top