РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараНачалото на 2017 година за бранша в Германия

Специализирано индустриално изложение за инструментално и специално машиностроене
www.messe-intec.com

Международно специализирано изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии
www.subcontractingfair.com

7 до 10 март 2017
Германо-Българска индустриално-търговска камара, Тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg


Други рекламни публикации на Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара


виж всичкиTop