Годишна среща


На 17 ноември в София се проведе традиционното събитие на фирма КАНИСКО, посветено на софтуера за проектиране на ВиК мрежи. Във фокуса на срещата бе новата версия на софтуерните продукти Hydra и Canalis, базирани на новата платформа Urbano 7. Възможностите на Urbano 7 бяха представени от Дражен Галич, президент на хърватската компания Studio ARS, производител на софтуера. „Присъстващите повече от 60 проектанти и мениджъри на проектантски фирми имаха възможност да се запознаят на живо с новостите в Hydra и Canalis, сред които динамична връзка между ситуация и надлъжни профили, повишено повече от 10 пъти бързодействие, оптимизиран потребителски интерфейс, реализирани изисквания от българската практика и стандарти, съвместимост и използване на възможностите на последните хардуерни и софтуерни платформи”, заявиха организаторите на мероприятието.
Събитието продължи с представяне на новости, които са разработени и интегрирани в Hydra и Canalis, по предложение на български проектанти. В края на срещата бяха представени проекти на компаниите Аквапартьор и Sogreah Consultants, разработени с двата софтуерни продукта.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top