Гуала Клоужърс България откри нова фабрика в Казанлък


На 10 юни т.г. Гуала Клоужърс Груп официално откри ново модерно производство в индустриалната зона на гр. Казанлък. Домакини на събитието бяха председателят на Съвета на директорите на „Гуала Клоужърс Груп”  инж. Марко Джованини и инж. Танчо Михайлов, изпълнителен дирекор на Гуала Клоужърс България и на Гуала Клоужърс Тулс. Заводът е разположен на площ от над 10 хил. кв. м, а заетите в производството са 350 души. Инвестицията е на стойност над 2 млн. евро.
Гуала Клоужърс България е специализирана в производството на дозатори за хранително-вкусовата промишленост. Новата модерна фабрика в Казанлък ще произвежда капачки за хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top