Гюринг представи CFK фрези за композитни материали


Наскоро Гюринг представи високопроизводителни CFK фрези за оброботка на композитни материали, които осигуряват чисти кантове на среза без разслояване, съобщиха от Гюринг България. „Обработката на съвременни материали като въглеродно подсилени пластмаси (CFK) е растящо предизвикателство за производителите на режещи инструменти. За да се обработват рентабилно най-новите поколения от този високотехнологичен материал, са необходими ефективни високотехнологични инструменти, които да избягват преди всичко разслояването или стърчащите от детайла влакна, както и термичните щети, но същевременно да работят максимално ефективно”, заявиха от компанията.
„В изследователския си център за композитни материали фирма Гюринг разработи фреза с нов вид разположение на режещите ръбове. При нея два режещи ръба са под ъгъл на завъртане 25° един спрямо друг. Фрезата на Гюринг разполага с познатите от твърдосплавните фрези и райберите неравномерно деление (различни ъгли) на режещите ръбове по периметъра. Това предотвратява преждевременна склонност към разслояване. Дори при нестабилно затягане CFK фрезата работи изключително спокойно. Резултатът е обработка без разслояване и по-голяма издръжливост на инструмента”, допълниха от Гюринг България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top