Hach Lange представи нов спектрофотометър с RFID технология


Наскоро Hach Lange разшири серията си спектрофотометри VIS с нов модел, използващ технология за радиочестотна идентификация. „С помощта на тази технология вече може да се проследи важна информация за взетата проба - мястото, лицето, датата, часът и да се запамети в чипа за RFID на бутилката. Тези данни могат да бъдат изпратени за секунди в лабораторията. Фотометърът DR 3900 разчита информацията за партидата и срока на годност на реагентите чрез новия двуизмерен баркод на тестовете. Тези данни се документират заедно с резултатите от измерването”, заявиха от представителството на Hach Lange у нас.
„Процесните резултати могат да бъдат сравнявани с лабораторната референтна стойност в самия фотометър — чрез връзка LINK2SC между SC контролера и DR 3900. Данните могат да се предават чрез Ethernet в двете посоки, т.е. директно от лабораторията могат да се извършват корекции на матрицата на процесните сонди. Новият спектрофотометър ще бъде демонстриран за първи път в рамките на изложението Булконтрола 2011 на съвместния щанд на Хах Ланге и Сименс в зала 4”, допълниха от компанията.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top