Hach Lange представи нов спектрофотометър с RFID технология


Наскоро Hach Lange разшири серията си спектрофотометри VIS с нов модел, използващ технология за радиочестотна идентификация. „С помощта на тази технология вече може да се проследи важна информация за взетата проба - мястото, лицето, датата, часът и да се запамети в чипа за RFID на бутилката. Тези данни могат да бъдат изпратени за секунди в лабораторията. Фотометърът DR 3900 разчита информацията за партидата и срока на годност на реагентите чрез новия двуизмерен баркод на тестовете. Тези данни се документират заедно с резултатите от измерването”, заявиха от представителството на Hach Lange у нас.
„Процесните резултати могат да бъдат сравнявани с лабораторната референтна стойност в самия фотометър — чрез връзка LINK2SC между SC контролера и DR 3900. Данните могат да се предават чрез Ethernet в двете посоки, т.е. директно от лабораторията могат да се извършват корекции на матрицата на процесните сонди. Новият спектрофотометър ще бъде демонстриран за първи път в рамките на изложението Булконтрола 2011 на съвместния щанд на Хах Ланге и Сименс в зала 4”, допълниха от компанията.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top