Hach Lange представи нов спектрофотометър с RFID технология


Наскоро Hach Lange разшири серията си спектрофотометри VIS с нов модел, използващ технология за радиочестотна идентификация. „С помощта на тази технология вече може да се проследи важна информация за взетата проба - мястото, лицето, датата, часът и да се запамети в чипа за RFID на бутилката. Тези данни могат да бъдат изпратени за секунди в лабораторията. Фотометърът DR 3900 разчита информацията за партидата и срока на годност на реагентите чрез новия двуизмерен баркод на тестовете. Тези данни се документират заедно с резултатите от измерването”, заявиха от представителството на Hach Lange у нас.
„Процесните резултати могат да бъдат сравнявани с лабораторната референтна стойност в самия фотометър — чрез връзка LINK2SC между SC контролера и DR 3900. Данните могат да се предават чрез Ethernet в двете посоки, т.е. директно от лабораторията могат да се извършват корекции на матрицата на процесните сонди. Новият спектрофотометър ще бъде демонстриран за първи път в рамките на изложението Булконтрола 2011 на съвместния щанд на Хах Ланге и Сименс в зала 4”, допълниха от компанията.

 


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top