Хах Ланге представи нови анализатори за електроцентрали


Отскоро фирма Хах Ланге предлага на българския пазар анализаторите Polymetron 9610 sc и 9611 sc, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „С до шест канала за измерване, новите анализатори позволяват оптимален анализ на параметрите за силициева киселина или фосфат в електроцентралата. Захранването с реагенти, задвижвано от сгъстен въздух и единствено по рода си в тази промишленост, значително намалява нуждата от поддръжка, в сравнение с обикновените системи. Благодарение на опцията за задаване на диагностика, интервалите между процедурите по поддръжка могат да се планират и критичните състояния на анализатора биват откривани навреме”, заявиха от компанията.

„Анализаторите Polymetron могат да се използват с HACH или избрани от клиента реагенти. Подходящите реагенти HACH се предоставят с цел незабавно въвеждане в експлоатация. Те осигуряват на анализатора всички необходими стандарти и решения за срок от 90 дни”, допълниха от Хах Ланге.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top