Ханиуел България - домакин на традиционния годишен семинар


От 28 до 30 април т. г. Ханиуел България бе домакин на традиционния международен семинар, който събира представителна част от специалистите по КИП и А в България всяка година в курортен комплекс Албена. Събитието бе открито от инж. Владимир Ангелов, управител на Ханиуел България, който приветства с добре дошли присъстващите специалисти. В първата част на семинараната програма Гай Конен запозна гостите на събитието с етапите в развитието на платформата за управление на технологични процеси в рафинерии, топлоцентрали и химически заводи Experion PKS.
Технически решения за автоматизация при дистрибуция на петролни продукти и газ (Enraf/RMG) бяха презентирани пред аудиторията от Ричард Сиервел. Втората част на лекционната програма включваше темите Информационни системи за управление на производството в Лукойл Нефтохим Бургас и Енергиен мениджмънт. В последния ден от семинара гостите се включиха в демонстрации на безжични технологии, представени от Росен Кръстев.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top