Хенкел България представи технологични новости от Loctite


Наскоро Хенкел България представи нова гама лепила с марката Loctite, подходящи за различни приложения. „Цианоакрилатите със светлинно втвърдяване са приложими при лепене на прозрачни материали с високи оптични изисквания. Тези лепила втвърдяват за секунди при излагане на ултравиолетова или видима светлина, като остават напълно прозрачна линия на залепване след втвърдяването. Конвенционалните цианоакрилати са с нисък вискозитет и могат да залепват само плътно прилепващи части”, заявиха от компанията.
„Loctite 3090 – първото секундно лепило, способно да запълни хлабини до 5 мм, значително разшири гамата на приложение на секундните лепила. Това революционно постижение в секундното лепене е подходящо за почти всички материали – метали, пластмаси, гума и керамика. Надеждно залепва порьозни субстрати като дърво, хартия и корк. Уякчените цианоакрилати на Loctite притежават висока устойчивост на удар и натиск и са особено подходящи за залепване на високоговорители, презареждащи батерии и други подобни приложения. Еластичните лепила на Loctite, от друга страна издържат на многократно усукване и огъване на залепените материали и са подходящи за лепене на пластмаса към метал”, допълниха от Хенкел България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top