Хермле организира изложение „Открити врати” 2010


От 21 до 24 април т. г. Машиненфабрик Бертолд Хермле организира традиционното си изложение „Открити врати” в гр. Госхайм, Германия. “Фабриката ще бъде отворена за всички заинтересовани специалисти, които ще имат възможност да се запознаят с високотехнологичното производство на обработващите центри Хермле. Кулминация на изложението ще бъдат новите 5-осеви машини C42U dynamic и C50U MT dynamic. В програмата на мероприятието е включено детайлно представяне и на други технологични нововъведения”, заявиха организаторите от фирма Хермле.

Всички продукти на Хермле ще бъдат изложени в Технологичния и образователен център и на тях ще бъде демонстрирана обработката на детайли от различни браншове на промишлеността. Ще бъде изложена роботизираната система RS 3, която ще демонстрира възможностите на автоматизираните обработващи центри Хермле. "Специализираното изложение „Инструментална техника” ще предостави възможност на посетителите да се запознаят с най-новите тенденции в областта на инструменталните технологии, да се информират за CAD/CAM - системи и техника за управление на машините. Ще участват над 30 изложители, които от години предлагат богата информация по най-важните теми в тази област", допълниха от фирма Хермле. Заинтересованите специалисти от България биха могли да получат информация за изложението и съпътстващата го програма от инж. Георги Цанков, мениджър продажби в ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top