Hermle организира"Отворени врати" 2015


От 22 до 25 април т.г. Hermle ще проведе традиционното годишно изложение "Отворени врати". В него ще вземат участие над 30 производители на приспособления за закрепване и други 20 изложители от сферата на CAD/CAM и управленията, съобщиха от компанията. По време на изложението ще бъдат демонстрирани над 30 частично автоматизирани машини в Учебно-технологичния център на компанията. Експертите на Hermle ще проведат специализирани технически лекции и ще представят предимствата на предоставяното от компанията сервизно обслужване. Hermle Maschinenbau ще се представи с генеративно произведени детайли.

Програмата на събитието включва още представяне на обученията при Hermle, обиколки на предприятието и представяне на новия монтажен цех за моделите C 50/60 и дъщерното дружество на Hermle за автоматизация Hermle-Leibinger Systemtechnik, което от началото на 2015 г. се помещава в завода в Госхайм. Преместването от Тутлинген в Госхайм се извърши в края на декември 2014 г. За целта през 2014 г. беше изграден нов монтажен цех с 1000 кв.м. производствена площ и 2000 кв.м. административни площи.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top