Хидак проведе двудневен семинар


В края на месец май т. г. фирма Хидак организира двудневен продуктов семинар за клиенти и партньори в курортен комплекс Слънчев ден, град Варна, съобщиха от компанията. „По време на семинара бяха представени нови продукти и инженерингови решения в областта на хидравликата и флуидната техника.

Специален интерес предизвикаха презентациите за хидравлични помпи и електронна измервателна техника, поднесени от чуждестранни лектори от заводите Hydac Drive Center и Hydac Electronics в Германия.

На участниците в семинара за първи път бяха представени най-новите издания на учебниците по хидравлика и флуидна техника, разработка на компанията Hydac, които ще бъдат разпространени в най-скоро време и в България”, заяви инж. Красимир Методиев, управител на фирма Хидак.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top