Холсим България спечели награда в конкурс


На 14 юни т.г. Холсим България, водещ производител на цимент, инертни материали и готови бетонови смеси, бе награден от МОСВ със специалната награда на конкурса “Зелен бизнес” за плановете за възстановяване на екосистемите в две от кариерите на компанията и за ландшафтното оформяне на циментовия завод в Бели извор. Въпреки, че в България не съществува законово изискване за изготвяне на Планове за биоразнообразие от частни дружества, следвайки корпоративните си стандарти за устойчив бизнес, Холсим България възложи на екип биолози от Научно-изследователския сектор към Софииския университет да изготви Планове за биоразнообразие за двете кариери, които да допринесат за възстановяване на природните екосистеми в тях. Плановете са завършени през май 2011 г. Те съдържат  описание на съществуващите видове и местообитания в района на кариерите и околностите, конкретни деиности за всяка кариера, както и подходящи видове и техники за мониторинг на резултатите от прилагането на плановете.
Добивът на суровини от двете кариери е прекратен през 2009 г. Започната е техническа рекултивация, след която предстои да се извърши и биологична рекултивация. Плановете за биоразнообразие съдържат препоръки за предстоящата биологична рекултивация на двете кариери, така че залесяването и затревяването да се извърша с видове, които доминират в естествените и полуестествените тревни и горски съобщества в региона на съответната кариера. Целта е да се създадат условия за завръщане на естествени за района видове на територия, върху която десетилетия наред е извършван добив на минерални суровини с пряко отнемане на площи от природни местообитания, със силно човешко присъствие и индустриални дейности, съпроводени с шум, вибрации и прахови емисии.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top