Honeywell насърчава предприятията за преминаване към LED осветление


Honeywell започна да предлага консултации в областта на LED осветлението, които имат за цел да стимулират преминаването на предприятията към светодиодни технологии.

„Осветлението представлява средно 21% от общите разходи за енергия на сградите, а преминаването към LED може да бъде една от най-важните стъпки към енергийна ефективност”, смятат от компанията. „По наши изчисления спестяванията могат да стигнат до 60%, ако сравняваме 23-ватова светодиодна лампа с типична флуоресцентна 58-ватова”, заявиха от Honeywell.

Освен консултации, компанията предлага проучвания на място, разработване на схеми за осветление, точни изчисления за спестените разходи, пробни инсталации и др.

"Смята се, че LED технологията ще доминира на пазара на осветление към 2015 г., но това трябва да се случи по-рано. В момента около две трети от осветлението е базирано на по-стари, енергийно неефективни технологии, създадени преди 1970 г.", коментира Джон Стори, директор на глобалния бизнес с осветление на Honeywell.

В новия си сайт Honeywell предлага калкулатор, с който всеки желаещ може лесно да изчисли колко ще спести от замяната на флуоресцентно с LED осветление.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top