ИЧЕ организира двустранни срещи с фирми от област Пулия, Италия


На 29 и 30 септември т. г. Италианският институт за външна търговия организира кръгли маси с двустранни срещи и презентации, които представиха възможностите за сътрудничество между фирми от област Пулия и български компании. Събитието беше  открито от зам. президента на Област Пулия адв. Лоредана Капоне. Тематиката на презентациите и срещите бе обособена в три направления – Устойчиво строителство, Околна среда и Възобновяеми енергийни източници. В първия ден на инициативата акцент бе поставен върху устойчивото строителство. Презентации изнесоха Орацио Манни, зам. президент на клъстер Устойчиво строителство, който представи възможностите за интегриране на технологии и материали за устойчиво строителство и конкретни проекти в областта, инж. Цветан Германов, зам. председател на УС на Българска Асоциация за изолации в строителството” и Стефан Антонов от ИГ Пасивни сгради България. В програмата за втория ден бяха застъпени презентации на тема Възобновяеми енергийни източници и околна среда. Лектори бяха Рикардо Филиолиа, клъстер Нова енергия и Никола Газдов, председател на Българската фотоволтаична асоциация, който представи тенденциите в развитието на сектора у нас и възможностите за сътрудничество. Гостите се запознаха и с клъстер Околна среда и рециклиране, презентиран от Пиетро Вито Кирули. От българска страна Владимир Димитров, изп. директор на Българска Асоциация по Рециклиране говори за дейностите по рециклиране и обезвреждане на отпадъците в България.
Предприемачите от Пулия изказаха своето задоволство от интереса към двустранните срещи и от полезните контакти, установени с потенциални български партньори. Програмата завърши с посещения на  МОЛ „Галерия Пловдив”, завода Булсафил, италианска инвестиция в Пловдив и завода за отпадъци в Шишманци.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top