ифм електроник лансира серия фотоелектрични датчици


ифм електроник предлага нова серия продукти на българския пазар - OG фотоелектричните M18 датчици, оптимизирани за приложение в среда с повишена влажност. „Серията OG е разработена специално за приложения в хранително-вкусовата промишленост, например в млекопреработвателни предприятия, пивоварни или предприятия от месопреработвателната промишленост. Разработването на серията стана възможно благодарение на технологичния опит и широкото приложение на продуктите ни”, заявиха от офиса на компанията.
„Здравият корпус от неръждаема стомана, пластмасовите лещи и уплътняващият материал, безвреден за хранителни продукти, правят серията OG подходяща за места с повишена влажност в хранително-вкусовата промишленост, в които се използват агресивни почистващи препарати. Освен това датчиците от серията имат фиксирани работни зони. При версиите с подтискане на фона съществува избор между 100 mm, 200 mm или 300 mm работна зона”, допълниха от ифм електроник.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top