ифм електроник предлага нова система за диагностика на машини


Отскоро фирма ифм електроник предлага на нашия пазар система за мониторинг и диагностика на машини, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Системата следи състоянието на лагерите по двигателите, вибрации и дисбаланс. Позволявя своевременно планиране на ремонти и свеждане на авариите до минимум. Състои се от контролна апаратура, сензори, които се монтират на всеки важен двигател, информационен Touch панел, който позволява задаване на най-различни параметри, и специално разработен софтуер за визуализация и контрол”, заявиха от ифм електроник.
„Системата е внедрена в почти всички големи фабрики и заводи от нашите филиали в чужбина.Специално за българския пазар, съвместно с нашия инженерингов партньор фирма Вайтех Стийл,разработихме мобилен демонстрационен комплект, даващ пълните характеристики на една статично монтирана система”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top