Икома предлага нова серия помпи на KRAL


Отскоро фирма Икома предлага серията L на австрийския производител KRAL. „Новата серия помпи ще замени напълно серия М, а за малките типоразмери на CG ще представлява една изгодна алтернатива. Гамата ще се предлага в две основни изпълнения – инлайн и горноразположени фланцови връзки към тръбопроводите. Помпите са подходящи за налягане до 63 бара. Корпусът им e изпълнен от EN-GJS-400 със специална термообработка, което води до повишена износоустойчивост при работа с леко абразивни флуиди. Стандартното изпълнение предвижда външно допълнително лагеруване на основния винт с капсулован лагер, което премахва необходимостта от поддръжка на лагера”, заявиха от Икома.
„Чрез въвеждане на технологията за специално йонофорезно покритие на работните повърхности на винтовия блок на L-помпите, значително се подобрява тяхната износоустойчивост, което им позволява да работят и с флуиди с вискозитет под 2mm2/s, като цената не превишава тази на досегашните М-помпи”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top