ИКОМА се сертифицира по ISO 9001:2008


В края на месец февруари т. г. фирма ИКОМА успешно премина сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 към ТЮФ НОРД България с обхват "Инженерингова дейност. Доставки и търговия с индустриални машини и съоръжения и резервни части за тях. Обучение", съобщиха от компанията.
"От момента на основаването си през 1995 г. ИКОМА се занимава с инженерни консултации, доставка и обслужване на съоръжения, свързани с хидравличния транспорт, смесването, анализирането, измерването, дозирането, преработването и съхранението на флуиди. Сертификатът е потвърждение на високото ниво на предлаганите услуги и на ефективното и безопасно провеждане на работния процес. Освен това, ISO 9001:2008 дава сигурност на клиентите, че предлаганият продукт e съобразен с техните очаквания", коментираха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top