Индексът на промишлеността бележи ръст за месец август


За първи път от декември 2008 г. показателят минава над дългосрочното си средно равнище

През август т. г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.1 пункта спрямо предходния месец, стана ясно от данни на Национален статистически институт. По-добър бизнес климат се регистрира в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване на стопанската конюнктура.
В сравнение с юли съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2.0 пункта и е само с 2.1 пункта под нивото на дългосрочната си средна стойност. Анкетата отчита повишен оптимизъм на мениджърите по отношение на настоящото бизнес състояние на предприятията, като за първи път след декември 2008 г.показателят минава над дългосрочното си средно равнище. Настоящата производствена активност също се оценява като увеличена, макар осигуреността на производството с поръчки леко да намалява поради свиване на поръчките за износ. Същевременно се покачват и запасите от готова продукция.
В краткосрочна перспектива мениджърите остават оптимистично настроени по отношение както за бизнес състоянието, така и за дейността, но оптимизмът е малко по-умерен, което се отразява и на очакванията за персонала през следващите три месеца. През август балансовият показател за заетите намалява с 2.3 пункта.
Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда, който е все още над обичайната си средна стойност за последните десет години. Същевременно последната анкета отчита известно увеличение на проблемите, свързани със слабости в икономическото законодателство, като вече над една пета от предприятията срещат подобни затруднения.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи, които са от ключово значение. Статията представя някои тях с подробности ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още

Top