Индексът на промишленото производство отново с ръст на годишна база


По предварителни данни през септември т. г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.0%, в сравнение с предходния месец август, стана ясно от публикуваните данни на сайта на НСИ. През септември т. г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 1.5% спрямо съответния месец на 2010 година.
През септември спрямо предходния месец производството в добивната промишленост нараства с 10.2%, в преработващата промишленост - с 3.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 7.2%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 40.8%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 14.7%, при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 9.2%, при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 6.5%, при производството на напитки - с 5.0%. Спад е регистриран при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 14.3%, при производството на основни метали - с 11.1%, при производството на тютюневи изделия - с 6.8%.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top