Индексът на промишленото производство отново с ръст на годишна база


По предварителни данни през септември т. г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.0%, в сравнение с предходния месец август, стана ясно от публикуваните данни на сайта на НСИ. През септември т. г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 1.5% спрямо съответния месец на 2010 година.
През септември спрямо предходния месец производството в добивната промишленост нараства с 10.2%, в преработващата промишленост - с 3.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 7.2%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 40.8%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 14.7%, при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 9.2%, при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 6.5%, при производството на напитки - с 5.0%. Спад е регистриран при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 14.3%, при производството на основни метали - с 11.1%, при производството на тютюневи изделия - с 6.8%.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top