Индексът на промишленото производство отново с ръст на годишна база


По предварителни данни през септември т. г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.0%, в сравнение с предходния месец август, стана ясно от публикуваните данни на сайта на НСИ. През септември т. г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 1.5% спрямо съответния месец на 2010 година.
През септември спрямо предходния месец производството в добивната промишленост нараства с 10.2%, в преработващата промишленост - с 3.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 7.2%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 40.8%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 14.7%, при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 9.2%, при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 6.5%, при производството на напитки - с 5.0%. Спад е регистриран при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 14.3%, при производството на основни метали - с 11.1%, при производството на тютюневи изделия - с 6.8%.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top