Индустриални предприятия настояват за нов търг за електроенергия


Големите индустриални предприятия у нас настояват за нов търг за електроенергия, тъй като този от края на миналата година, според тях, е проведен непрозрачно. Около това становище се обединиха участниците в публичен дебат по инициатива на КНСБ, КРИБ, БСК, със съдействието на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), който се проведе на 27 януари т.г. в Конфедерацията на независимите синдикати в София . Причина за разговорите на експертите бяха допуснатите деформации на свободния пазар на електроенергия у нас.
Според действащата нормативна уредба пазарът на електроенергия се дели на свободен с 15% дял и регулиран с дял от 85%. Енергията за свободния пазар се предоставя основно от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица –Изток" 2. Основни купувачи на електричеството от този пазар са големите индустриални предприятия в страната, които са и най-енергоемки. Божидар Данев от БСК изрази мнение, че години наред индустриалният сектор е носител на неясна политика за намаляване на цените за битовите потребители. „Тоест тежестта за допълнителни средства към битовите потребители е налагана политика, която ми напомня за социализма. 22 години ние правим социализъм в областта на енергетиката. Натискът, за да се угоди на електората е много съществен за политиците. Само че този натиск се прехвърля върху индустрията. Някой натиска да се намали квотата към индустрията за свободния пазар”, заяви г-н Данев. Константин Стаменов от федерацията на индустриалните енергийни консуматори припомни: „От износа, който е рекорден за електроенергия за миналата година, са реализирани около 700-800 млн. лева приходи. Само металургията от изнесена продукция за 2011 година е реализирала 5 млрд. лева приходи. Както и да смятаме сметките от никъде не може да излезе една небалансирана енергийна политика”. Големият проблем според Антон Петров от "Стомана индъстри" е, че енергийният пазар е непрогнозируем, което е проблем за инвеститорите. Мартин Тафров от АЕЦ "Козлодуй" се съгласи с позицията на бизнеса, че периодът за търговете с електроенергията от средата на годината до средата на следващата не е добра идея. Според него енергията за свободния пазар не трябва да бъде доставяна единствено от АЕЦ "Козлодуй".
От ДКЕВР обясниха, че според сега действащите закони енергийният регулатор няма никакви правомощия за контрол на свободния пазар. Промените в Закона за енергетиката, които се очакват да премахнат разногласията между индустриалните производители и производителите на ток ще влязат в парламента през март, съобщи Валентин Николов от ГЕРБ. По проблемите за продажба на електроенергия на свободния и регулирания пазар вече е създадена работна група, която да изготви нови правила, каза заместник-министърът на енергетиката Делян Добрев.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top