Индустриални предприятия настояват за нов търг за електроенергия


Големите индустриални предприятия у нас настояват за нов търг за електроенергия, тъй като този от края на миналата година, според тях, е проведен непрозрачно. Около това становище се обединиха участниците в публичен дебат по инициатива на КНСБ, КРИБ, БСК, със съдействието на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), който се проведе на 27 януари т.г. в Конфедерацията на независимите синдикати в София . Причина за разговорите на експертите бяха допуснатите деформации на свободния пазар на електроенергия у нас.
Според действащата нормативна уредба пазарът на електроенергия се дели на свободен с 15% дял и регулиран с дял от 85%. Енергията за свободния пазар се предоставя основно от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица –Изток" 2. Основни купувачи на електричеството от този пазар са големите индустриални предприятия в страната, които са и най-енергоемки. Божидар Данев от БСК изрази мнение, че години наред индустриалният сектор е носител на неясна политика за намаляване на цените за битовите потребители. „Тоест тежестта за допълнителни средства към битовите потребители е налагана политика, която ми напомня за социализма. 22 години ние правим социализъм в областта на енергетиката. Натискът, за да се угоди на електората е много съществен за политиците. Само че този натиск се прехвърля върху индустрията. Някой натиска да се намали квотата към индустрията за свободния пазар”, заяви г-н Данев. Константин Стаменов от федерацията на индустриалните енергийни консуматори припомни: „От износа, който е рекорден за електроенергия за миналата година, са реализирани около 700-800 млн. лева приходи. Само металургията от изнесена продукция за 2011 година е реализирала 5 млрд. лева приходи. Както и да смятаме сметките от никъде не може да излезе една небалансирана енергийна политика”. Големият проблем според Антон Петров от "Стомана индъстри" е, че енергийният пазар е непрогнозируем, което е проблем за инвеститорите. Мартин Тафров от АЕЦ "Козлодуй" се съгласи с позицията на бизнеса, че периодът за търговете с електроенергията от средата на годината до средата на следващата не е добра идея. Според него енергията за свободния пазар не трябва да бъде доставяна единствено от АЕЦ "Козлодуй".
От ДКЕВР обясниха, че според сега действащите закони енергийният регулатор няма никакви правомощия за контрол на свободния пазар. Промените в Закона за енергетиката, които се очакват да премахнат разногласията между индустриалните производители и производителите на ток ще влязат в парламента през март, съобщи Валентин Николов от ГЕРБ. По проблемите за продажба на електроенергия на свободния и регулирания пазар вече е създадена работна група, която да изготви нови правила, каза заместник-министърът на енергетиката Делян Добрев.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top