Индустриални предприятия настояват за нов търг за електроенергия


Големите индустриални предприятия у нас настояват за нов търг за електроенергия, тъй като този от края на миналата година, според тях, е проведен непрозрачно. Около това становище се обединиха участниците в публичен дебат по инициатива на КНСБ, КРИБ, БСК, със съдействието на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), който се проведе на 27 януари т.г. в Конфедерацията на независимите синдикати в София . Причина за разговорите на експертите бяха допуснатите деформации на свободния пазар на електроенергия у нас.
Според действащата нормативна уредба пазарът на електроенергия се дели на свободен с 15% дял и регулиран с дял от 85%. Енергията за свободния пазар се предоставя основно от АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица –Изток" 2. Основни купувачи на електричеството от този пазар са големите индустриални предприятия в страната, които са и най-енергоемки. Божидар Данев от БСК изрази мнение, че години наред индустриалният сектор е носител на неясна политика за намаляване на цените за битовите потребители. „Тоест тежестта за допълнителни средства към битовите потребители е налагана политика, която ми напомня за социализма. 22 години ние правим социализъм в областта на енергетиката. Натискът, за да се угоди на електората е много съществен за политиците. Само че този натиск се прехвърля върху индустрията. Някой натиска да се намали квотата към индустрията за свободния пазар”, заяви г-н Данев. Константин Стаменов от федерацията на индустриалните енергийни консуматори припомни: „От износа, който е рекорден за електроенергия за миналата година, са реализирани около 700-800 млн. лева приходи. Само металургията от изнесена продукция за 2011 година е реализирала 5 млрд. лева приходи. Както и да смятаме сметките от никъде не може да излезе една небалансирана енергийна политика”. Големият проблем според Антон Петров от "Стомана индъстри" е, че енергийният пазар е непрогнозируем, което е проблем за инвеститорите. Мартин Тафров от АЕЦ "Козлодуй" се съгласи с позицията на бизнеса, че периодът за търговете с електроенергията от средата на годината до средата на следващата не е добра идея. Според него енергията за свободния пазар не трябва да бъде доставяна единствено от АЕЦ "Козлодуй".
От ДКЕВР обясниха, че според сега действащите закони енергийният регулатор няма никакви правомощия за контрол на свободния пазар. Промените в Закона за енергетиката, които се очакват да премахнат разногласията между индустриалните производители и производителите на ток ще влязат в парламента през март, съобщи Валентин Николов от ГЕРБ. По проблемите за продажба на електроенергия на свободния и регулирания пазар вече е създадена работна група, която да изготви нови правила, каза заместник-министърът на енергетиката Делян Добрев.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top