Infineon и Fuji съгласуваха спецификациите на силовите модули за електромобили HybridPACK 2


Fuji Electric и Infineon Technologies се споразумяха да разширят базата за доставки на захранващи модули, използвани при хибридните и електрическите автомобили. По време на изложението PCIM Europe в Нюрнберг двете компании обявиха, че са съгласували еднакви монтажни и габаритни спицификации за автомобилните IGBT модули, използващи силовия модул Hybrid PACK на Infineon.
Компаниите се договориха за размера на модула, позицията на контактните щифтове и други механични характеристики.
Споразумението се отнася до HybridPACK 2 модула FS800R07A2E3 с 650V/800A. Така IGBT модулите от двата производителя ще са взаимозаменяеми. За клиентите от автомобилната индустрия този ход предоставя втори източник на необходимите им модули и край на зависимостта от един доставчик.
Infineon разработва своите захранващи модули HybridPACK 2 за системи с течно охлаждане, които често се срещат при хибридите и електромобилите. Според Infineon модулите HybridPACK 2 предлагат най-малките габарити за единица мощност. Те са с около 20% по-малки в сравнение с останалите модули на пазара. Fuji ще започне да предлага съвместими HybridPACK 2 модули през 2013 г.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top