Иновативно решение на VIPA внедрено в Kraft Foods


Българската инженерингова компания LogiSoft извърши модернизация на линия за производство на шоколад във фабриката на Kraft Foods в гр.Своге, без прекъсване на производството, информира за сп. Инженеринг ревю инж. Венелин Алексиев от фирма Атикс - партньор на LogiSoft и ексклузивен дистрибутор на VIPA. "Модернизацията на линията бе осъществена на базата на иновативно решение от фирма VIPA за интелигентно, бързо и безопасно преобразуване на приложения под управлението на S5® в приложения, управлявани от S7® на Siemens. Бих определил избраното решение като особено актуално за настоящия тежък за индустрията етап на финансова криза», заяви инж. Алексиев.
«В България се експлоатират множество стари системи, а модули от фамилията S5 вече не се произвеждат, което прави изключително трудно поддържането им и невъзможно разширението им. Миграцията на съществуващите стари системи за автоматизация, базирани на контролери S5, към S7 изисква солидни финансови, времеви и технически ресурси", коментират от фирма Атикс. "VIPA предлага интерфейсен модул, който се инсталира в съществуващата входно - изходна S5® система и посредством Profibus-DP я интегрира в S7® среда. Това решение позволява системи с централни и разширителни модули 115U, 135U и 155U да се интегрират успешно и за минимално време в приложения, управлявани от S7® », допълват те.

 

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top