Интертех Проект представител на Manotherm


Текст под снимка
Отскоро фирма Интертех Проект е официален представител за страната на немската компания Manotherm, съобщи Майя Савова, управител на Интертех Проект. “С новото партньорство компанията ни разшири предлаганата гама изделия, включвайки в продуктовото си портфолио манометри и термометри с доказаното качество на Manotherm. Компанията е добре позната на българския пазар като дългогодишен производител на измервателни уреди от бившата ГДР. През 1992 г. фирмата бе присъединена към концерна Armaturenbau и започна да предлага контролно-измервателна техника предимно за пазарите в Източна Европа и бившите съветски републики”, заяви г-жа Савова. “Надяваме се, че с висококачествените изделия на Manotherm ще удовлетворим още по-комплексно изискванията на клиентите ни от сферата на енергетиката, водоснабдяването и промишлеността”, допълни тя. Фирма Интертех Проект е позната на нашия пазар като доставчик и интегратор на продукти и цялостни решения за измерване, контрол и процесна автоматизация в областта на производството и логистиката.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top