РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИПО, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИПОДизелови Генератори
Cummins Power Generation

Официален дистрибутор за България
София 1517, ул. „Резбарска” №47, тел. 02 / 971 9549, факс 02 / 971 9548, е-mail: office@ipo-bg.com, www. ipo-bg.com

Нашата енергия работи за Вас!


Top