РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияИновациите на ISCAR

Резбова пластина с
10
Режещи Ръба

Новата геометрия предлага най-икономичната
цена на режещ ръб (в сравнение с обикновените
резбови пластини с 3 режещи ръба)

Интелигентно Металорязане

6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES
e-mail: apostolov@iscar.bg 

www.iscar.com


Top