РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияМного Стабилни
Тангенциални Пластини
За Дълбоко Фрезоване
Ситни Стружки
Без Вибрации!

Прав Режещ
Ръб

Стружкочупещ
Ръб

Интелигентно Металорязане

Искар България ЕООД
6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G 
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870 
ISCAR HIGHQ LINES
e-mail: apostolov@iscar.bg

 
www.iscar.com


Top