РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияИнструментите на ИСКАР За Всяка Една Индустрия Закрепване 'лястовича опашка' пластина с 8 режещи ръба леко и гладко рязане перфектна финишна повърхнина Уникална пластина 5 режещи ръба за по-голяма дълбочина и за по-големи диаметри Система за райбероване с пластини за висока точност и производителност Широка гама ISO малки стругови пластини за повишена рентабилност Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557 GSM: 0887 626 870 apostolov@iskar.bg

Top