РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияИновативно Челно Фрезоване за огледална повърхност
Първата по рода си двустранна пластина с положителна геометрия, 8 режещи ръба
Интелигентно металорязане 

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870
ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top