РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияСамоцентроване
Отлична Цилиндричност и Огледална Повърхнина
Дължина на Свредлата до 12хД
Без Пилотен Отвор
Интелигентно металорязане 

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top