РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияИновациите на ISCAR във Фрезоването


Хеликоидална Еволюция за 90 градусово фрезоване


Сега 50 % Повече Режещи
Ръба БЕЗПЛАТНО!

Интелигентно металорязане

 

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.com


Top