РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияИновациите на ISCAR във Фрезоването

Отлична
Огледална повърхнина
Иновативно
Челно Фрезоване

 

Новата  IQ845 фрезова линия с двустранни
пластини с 8 режещи ръба. Позитивна геометрия
и малки сили на рязане, и в следствие на това
отлично качество на повърхнината, дори при
режими за груба обработка.

 

Интелигентно металорязане

 

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top