РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияИновациите на ISCAR

Охлаждане Директно на Режещия Ръб
За по-добро Стружкочупене
с Върхова Производителност

СТРУГОВАНЕ
КАНАЛИ
ОТРЯЗВАНЕ

Интелигентно Металорязане
6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top