РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар България 

Иновациите на ISCAR

Резбова пластина с 10
Режещи Ръба

Новата геометрия предлага най-икономичната
цена на режещ ръб (в сравнение с обикновените
резбови пластини с 3 режещи ръба)

Интелигентно Металорязане


6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top