РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар България 

Иновациите на ISCAR

 

Охлаждане Директно на Режещия Ръб
За по-добро Стружкочупене
с Върхова Производителност

 

СТРУГОВАНЕ
КАНАЛИ
ОТРЯЗВАНЕ

 

Интелигентно Металорязане
6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com

 

Искар България


Top